Så fungerar ett handelsbolag

Kategori: Företagande
Uppdaterad: 2023-07-05

Handelsbolag är en ganska speciell bolagsform som på en del sätt kan ses som ett mellanting mellan ett aktiebolag och en Enskild Firma. Handelsbolag, eller HB som de förkortas, är unika av dessa tre bolagsformer i den aspekten att man måste vara minst två personer i bolaget.

handelsbolag

Ansvar och regler för Handelsbolag

Precis som i den enskilda firman är bolagsmännen personligt ansvariga för företagets avtal, skulder och åtaganden, men precis som aktiebolaget är handelsbolaget också en egen juridisk entitet som har rätt att sluta avtal, köpa och sälja varor och tjänster. I och med den juridiska statusen måste de som vill starta handelsbolag registrera detta hos Bolagsverket såväl som Skatteverket. Eftersom ägarna är personligt skyldiga för bolagets skulder, är de också personligt ansvariga för att betala skatt på bolagets vinster.

Handelsbolaget är en bolagsform som blir allt mindre populär allteftersom fler och fler har råd med det sänkta aktiekapital som krävs för aktiebolag. Med slopad revisionsplikt finns det helt enkelt inte särskilt många anledningar till att välja ett handelsbolag framför ett AB. Med tanke på det personliga solidariska ansvar varje bolagsman också tar, är det lätt att förstå varför många föredrar aktiebolaget. Har man inte skapat ett bolagsavtal som reglerar vem som är skyldig att göra vad i bolaget kan även det leda till slitningar.

Handelsbolaget och positiva aspekter

Men allt är förstås inte dåligt med den här bolagsformen, något som inte minst visar sig i att det bara i Sverige finns över hundra handelsbolag som omsätter mer än femtio miljoner årligen. Många menar att det alltid är en fördel att ha ett aktiebolag i till exempel en upphandling, men i vissa fall kan det faktiskt vara en fördel att driva ett handelsbolag: kunderna vet att du och dina kompanjoner sätter mer på spel än bara aktiekapitalet, och kan ta det som ett tecken på att ni är extra måna om att allt ska gå så bra som möjligt.

Läs vidare

Kommentera eller Fråga