Gratis fakturamall online

FAKTURA

Fakturaadress
Produkt/Tjänst
Antal
Pris (ex moms)
Momssats
Summa
Moms
Sammanställning
Adress
Tel E-post Webb
Plusgiro Bankgiro
Organisationsnr Momsreg.nr Godkänd för F-skatt

Vill du spara dina företagsuppgifter?

Om du markerar ja ovan så sparas dina företagsuppgifter i din webbläsares minne (localStorage). Nästa gång du återkommer hit i samma webbläsare kan du ladda in dina uppgifter för snabbare fakturahantering. Vi sparar inga uppgifter på vår server. Funktionen kräver att du använder samma webbläsare.

Spara fakturan som pdf

Du kan spara fakturan som pdf i exempelvis webbläsarna Chrome och Firefox. För att göra det så trycker du på skriv ut fakturan. I webbläsarens popup ruta väljer du att spara den som pdf. I chrome väljer du "Destination: Spara som pdf". I firefox väljer du "Spara som pdf" i inställningarna.

Viktig information

I fakturamallen så är det inga krav på att vissa fält skall vara ifyllda. Därför måste du själv se till att den är helt korrekt. Du använder mallen med eget ansvar och på det sätt som passar dig bäst.

Utskriftshjälp

Utskrifter från denna sida görs med hjälp av din webbläsare. Det är viktigt att du använder en modern webbläsare. Vi rekommenderar Chrome som vi har testkört när detta verktyg byggdes.

Felrapportering

Har du hittat ett fel? Maila oss gärna på [email protected]

Hjälpmedel

Momskalkylator

Momssats:
Pris utan Moms:
Summa moms:
Pris med Moms:

Du kan välja att fylla i vilket fält som helst så räknas de andra ut.
Du kan välja momssatsen i rullistan. Där finns alternativen 6 %, 12 % och 25 %
OBS! Notera att ingen avrundning sker i räknaren, vid prissättning och fakturering bör det göras.

Beskrivning av fakturamallen

På den här sidan kan du gratis fylla en faktura online och skriva ut den. Ingen reklam eller vattenstämpel kommer att synas på fakturan. Fakturamallen har stöd för att spara dina företagsuppgifter. De produkter och tjänster som du skriver i sparas däremot inte. Vi sparar inga uppgifter på vår server eller delar dem vidare. De sparas bara lokalt i din dators webbläsare. Detta kallas för localStorage.

Vad skall finnas med på en faktura?

En faktura är ett dokument där en part ställer ett betalningskrav till en annan part. Vanligtvis är det så att att ett företag ställer ett betalningskrav till en privatperson eller ett annat företag. Därför är det viktigt att fakturan utformas på ett korrekt sätt. För att veta vad minimikravet på en faktura är så använder vi bokföringslagen som stöd.

I kap 5 och §7 kan vi utläsa att följande info om verifikationen (fakturan) skall finnas med:

 • Uppgift om när den har sammanställts
 • När affärshändelsen har inträffat
 • Vad affärshändelsen avser
 • Vilket belopp den gäller
 • Vilken motpart den berör
 • I förekommande fall skall verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för affärshändelsen samt var dessa finns tillgängliga.
 • I verifikationen skall det ingå ett verifikationsnummer eller annat identifieringstecken samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den bokförda affärshändelsen utan svårighet skall kunna fastställas.

Vad mer bör finnas med på fakturan?

Så i listan här ovan hittar du vad som måste finnas med på fakturan. Detta räcker dock inte i de allra flesta fall. Därför finns det i vår mall här ovan fler fält som du kan fylla i.

Vi har bland annat tagit med

 • Förfallodatum och betalningsvillkor så att din motpart vet när fakturan skall vara betald.
 • Referenser så att fakturan hittar fram till rätt person i ett större företag.
 • Leveransdatum så att det är tydligt när varan/tjänsten levererades till en kund.
 • Din adress och kontaktuppgifter
 • Dina betalningsuppgifter så att mottagaren enkelt vet hur de skall betala fakturan.
 • Organisationsnummer och momsregistreringsnummer.

I fakturamallen så är det inga krav på att vissa fält skall vara ifyllda. Därför måste du själv se till att den är helt korrekt.

Kommentera eller Fråga