Varför värdera?

Kategori: Nyheter
Uppdaterad: 2023-07-05
Värdera företag

Att värdera ett företag är en viktig process som oftast föregår en försäljning av ett företag. Det är vanligt att säljare och köpare har helt olika bild av företagets värde och därför är det viktigt att få en värdering som är seriös, uppdaterad och korrekt inför en eventuell försäljning. En värdering av en kunnig och seriös aktör gör att både säljare och köpare kan slappna av och förenkla när det är dags för övertagandet av företaget. Det är kanske inte lätt att förstå alla turer kring en värdering men det finns dock hjälp att få.

Vem värderar?

Det är av yttersta vikt att värderingen blir rättvisande och att de som gör värderingen har en gedigen och långvarig erfarenhet av att värdera företag – men även att de kan genomföra den på ett sätt som är grundligt, lagligt och som ger ett korrekt resultat. Det är ont om bolag som specialiserat sig just på företagsvärderingar i Sverige – vilket ofta gör att värderingen utförs av allmänna mäklare som förmedlar företag eller affärskonsulter med ett brett spektra. Detta fungerar i Sverige då begreppet värderare av företag inte är skyddat och vem som helst egentligen kan kalla sig för det utan att bryta mot lagen.

Värderingsmetoder

En marknadsvärdering är en värdering som baseras på vad liknande företag har sålts för tidigare. Här tar man hänsyn till tidigare försäljningar, företagets bransch, storlek och placering. Det som inte räknas med är avkastning och potential – vilket gör att den endast passar till värderingar av mindre företag där det ofta säljs bolag.

Vid en avkastningsvärdering tar man ett företags resultat några år tillbaka i tiden och förväntade resultat i den närmsta framtiden – vilket missar de materiella tillgångarna samt att den är baserad på förmodade framtida resultat.

När en substansvärdering utförs ser man endast till företagets skulder och tillgångar, alltså helt baserad på balansräkningen och bortser från affärsidé och dess möjligheter.

Ingen av dessa värderingsmetoder är alltså komplett utan bör kombineras med varandra för att komma fram till en värdering som överensstämmer med det sanna värdet.

Vikten av att få en rättvisande värdering

Att få en korrekt värdering är väldigt viktigt och man bör verkligen inte anlita en lekman som inte har tillräcklig kunskap för att åta sig uppdraget. Kontrollera så att de du anlitar har en gedigen bakgrund och kunskap i att värdera just företag innan du köper in tjänsten – det är lönsamt i långa loppet att få en korrekt värdering.

Kommentera eller Fråga