Safe Accounting – Digital redovisningsbyrå

Kategori: Nyheter
Uppdaterad: 2023-07-05

I samarbete med

Skyldigheten att föra räkenskaper innebär att alla företag måste föra en fortlöpande förteckning över sina affärstransaktioner i en huvudbok. Bokföringslagen ålägger alla enskilda näringsidkare och juridiska personer (d.v.s. aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar) bokföringsskyldighet. Detta innebär att företag måste registrera alla affärstransaktioner i en huvudbok och bevara verifikationer för alla transaktioner. Lagen föreskriver också att räkenskaperna ska föras i kronologisk ordning och att alla kontantinkomster och kontantbetalningar ska registreras inom nästa arbetsdag och andra affärstransaktioner så snart som möjligt.

Bokföra själv eller anlita redovisningskonsult?

Digitala bokföringsprogram har gjort det möjligt för även små företag att bokföra transaktioner, ta fram detaljerade finansiella rapporter och m.m, men alla företag har inte den kompetens som krävs för bokföring inom egna verksamheten. Många småföretag som har kompetensen internt väljer att sköta sin egen bokföring, men detta kan vara en tidskrävande och tråkig process. Då kan istället en redovisningskonsult ta hand om alla dina bokföringsbehov, vilket frigör tid för att du ska kunna fokusera på ditt företag. Professionella konsulter hos redovisningsbyråer har den expertis och erfarenhet som krävs för att se till att din bokföring alltid är i ordning, och de kan ge värdefulla råd och stöd när det gäller ett brett spektrum av affärsfrågor.

Bokföringsbyråer är också väl rustade för att hantera de många redovisningskrav som finns i dag, vilket gör dem till en värdefull resurs för företag som vill expandera till nya marknader eller gå in i nya branscher. Bokföringsbyråer kan även hjälpa dig att skydda ditt företag mot förluster genom att se till att den ekonomiska information som tillhandahålls av dessa system är fullständig och korrekt.

Anlita en auktoriserad redovisningsbyrå

Safe Accounting är en professionell och digital auktoriserad redovisningsbyrå. De har kontor på Hornsgatan i Stockholm, men hjälper företagare över hela landet med bokföring. På deras hemsida finns en priskalkylator som hjälper dig att få en snabb överblick över vad deras tjänster kostar. Safe Accounting är kunniga inom alla aspekter av bokföring och redovisning och kan hjälpa dig att hålla koll på ditt företags ekonomi på ett effektivt och korrekt sätt. Med Safe Accounting vid din sida kan du vara säker på att ditt företags ekonomi är i goda händer.

Kommentera eller Fråga