Så fungerar debet och kredit

Kategori: Fakta om Bokföring
Uppdaterad: 2020-08-14

Debet och kredit eller dubbel bokföring som det också kallas kan verka svårt vid första anblicken men vi ska försöka reda ut begreppet. Debet står för plussidan och kredit för minussidan, dessa två måste alltid resultera i summan noll. Dubbel bokföring innebär att du bokför på minst två olika konton. Metoden är till viss grad självkontrollerande.

Debet och kredit

Debet står för plussiffrorna och det handlar om inköp till företaget. Till exempel material till kontoret, hyra för lokalen. Kredit, som är minussumman visar var ifrån pengarna tas. Pengarna kan komma från kassakonto, bankkonto. När du gör en försäljning i företaget, låt oss säga att du säljer porslinskoppar. Då bokförs försäljningen på minussidan som kredit och på kontot som försäljningens pengar kommit in på bokförs på plussidan debet.

Genom att använda sig av dubbel bokföring (debet och kredit) så kan du hålla ordning på ditt företag. Har du bokfört rätt så ska debet och kredit resultera i siffran noll.

Grunder i bokföring

En baskontoplan är är organiserad enligt ett mönster, och det är bra att kunna grunderna i bokföringen och känna till  ordningen i kontoplanen. Generellt så ser du enligt följande i upplägg i kontoplanen, tillgångskontona börjar med en etta, skuldkonton börjar med en tvåa, intäktskonton med en trea och utgiftskonton kan börja med fyra, femma, sexa, sjua eller en åtta.

Även om du väljer att ta hjälp med din bokföring så är det viktigt att känna till grunderna i bokföringen. Dubbel bokföring är ett antal regler som även är en del av internationell standard för näringsverksamhet. De äldsta spåren av dubbel bokföring går att finna från 1200-talet.

Kommentera eller Fråga