Så fungerar bokföringslagen

Kategori: Fakta om Bokföring
Uppdaterad: 2022-07-15

Som egen företagare är det viktigt att du håller ordning och reda i ditt företag och sköter bokföringen. Annars blir det lätt rörigt och du ger dig själv en massa huvudbry. När du sköter ditt företags ekonomi så är det viktigt att du gör din bokföring löpande allt efter de händelser som sker i företaget. Men det finns också en lag som säger att du som företagare är skyldig att göra bokföringen och redovisa ditt företag – bokföringslagen. I den här artikeln ska vi berätta mer om bokföringslagen. Informationen till den här artikeln har hämtats från skatteverkets uppgifter om bokföringslagen. Läs gärna här om e – bokföringsprogram för enskild firma från Visma.

Så fungerar bokföringslagen

De som alltid är skyldiga enligt bokföringslagen att göra bokföring är aktiebolag, handelsbolag, och ekonomiska föreningar. En fysisk person som bedriver näringsverksamhet, (enskild firma) är också alltid skyldig att göra bokföring.

Spara pengar genom att själv göra din bokföring

Genom att göra din egen bokföring sparar du pengar, då om du istället skulle anlita någon så är tid som bekant pengar och det kostar en slant för dig som företagare. Utifrån din verksamhets storlek så måste du fatta det beslutet om det kan vara värt kostnaden att ta hjälp av en revisor att sköta bokföringen.

Bokföringsskyldigheten innebär att du som egen företagare gör;
 • Du bokför löpande alla dina affärshändelser så att händelserna  presenteras i registreringsordning, det kallas för grundbok.  Samt att händelserna även presenteras i huvudboken, det vill säga en systematisk ordning.
 • Du måste se till att det finns verifikationer för alla händelser. En verifikation är inom bokföring ett kvitto, faktura eller en annan typ av handling som kan styrka händelsen. Det kan också vara ett bevis på att du gjort överföring mellan dina olika företagskonton till exempel.
 • Sparar och arkiverar din bokföring, eller räkenskapsinformation som det kallas i minst 7 år. Den ska kunna vara tillgänglig vid efterfrågan. Räkenskapsinformationen måste förvaras inom landet under dessa 7 år. Tänk på att CD-rom skivor hårddiskar och liknande också kan ses som räkenskapsinformation.
 • Du måste upprätta årsbokslut eller årsredovisning. Ett årsbokslut ligger till grund för din deklaration. Läs gärna mer hos Skatteverket här för mer information om förenklat årsbokslut.
 • Egna uttag och insättningar till och från ditt företag måste alltid bokföras. Läs gärna mer om att göra eget uttag i enskild firma.

En faktura enligt bokföringslagen och mervärdesskattlagen

En faktura är ett skriftligt krav på betalning. Det är fodringsägaren (borgenären), den som tillhandahåller vara eller tjänst som kräver betalning av den betalningsskyldige även kallad gäldenären. En faktura är också ett bokföringsverifikat och momsredovisningsunderlag.

Enligt bokföringslagen ska en faktura innehålla information och uppgifter om;
 • Vilket datum fakturan sammanställts.
 • Till vem fakturan är ställd, uppgifter om kunden.
 • Uppgifter om affärshändelsen, uppgifter om datum för när den inträffade.
 • Specifikation om vad fakturan avser.
 • Belopp som fakturan avser.

Det finns även fler lagar som styr utförandet av en faktura. En sådan är mervärdesskattlagen, den lagen säger också att när du gör en faktura så ska följande information även redovisas på fakturan.

 • Varje faktura ska ha ett unikt löpnummer.
 • Säljarens registreringsnummer till moms
 • Namn och adress på både säljare och köpare.
 • Tjänstens omfattning och art eller varans omfattning och art ska specificeras.
 • Priset före moms, beskattningsunderlaget, det gäller för varje momssats.
 • Redovisa den eller de momssatser som gäller.
 • Ange den moms som ska betalas.

När ska bokföringen göras

När ett räkenskapsår är slut ska du göra ett årsbokslut, ett räkenskapsår är lika många månader som ett kalenderår. ( Om du inte har ett förlängt eller förkortat räkenskapsår, max 18 månader.) För dig som driver enskild firma finns möjligheten att gör ett förenklat årsbokslut, det vill säga om din omsättning inte överstiger 3 miljoner kronor (nettoomsättning).

Bokföring ska annars ske löpande, bokföringen ska ske i huvudbok och grundbok. Om du gör in och utbetalningar som är kontanta så ska helst bokföringen ske följande arbetsdag, andra affärshändelser ska bokföras så snart som det är möjligt.

Redovisningsprinciper

🔗 Läs mer om redovisningsprinciper

Tips på bokföringsprogram

Kommentera eller Fråga

En kommentar

 1. Kristoffer Nolgren skriver:

  Bra info!