Låt den virtuella assistenten hjälpa till!

Kategori: Nyheter
Uppdaterad: 2023-11-28

Mycket har ändrats sedan pandemin fick sin start under våren 2020. Speciellt när det gäller arbete där mycket nu sker på distans och flexibilitet har blivit något utav ett ledord hos många arbetsgivare. I samband med ett ökat distansarbete har även virtuella assistenter blivit något som ökat i popularitet.

Tillfällig arbetsbörda

Vet ni att det kommer en tillfällig topp i arbetet är en virtuell assistent en perfekt lösning. Ett bra exempel kan vara när man inför ett nytt affärssystem. Någon som förser systemet med uppgifter och ser till att övergången går smidigt.

Eller så har man kanske en nyanställd chef som behöver stöttning med administrativa uppgifter under en pågående introduktion.

Vad har ert företag för behov av tillfällig arbetskraft?

Vad är en virtuell assistent?

En virtuell assistent är en person som arbetar online på distans och kan ha ett flertal olika uppdragsgivare. Vad exakt den virtuella assistenten gör är olika, och beror på vad företaget som hyr in denna person behöver.

Många företagare kan känna att det finns en viss osäkerhet i att anlita någon på distans, men är det något pandemin har lärt oss alla, är att det går. Med den teknologi som idag finns att tillgå, finns det tillräckligt många bra verktyg för att underlätta ett distansarbete. Speciellt när det kommer till kommunikation, som egentligen kan vara den svåraste biten.

I dagsläget lanseras fler och fler utbildningar för virtuella assistenter och det bekräftar bara faktum att detta är ett fenomen som är här för att stanna. Inte bara ger det fördelar för den som hyr in en virtuell assisten men också för den själva assistenten. Företaget betalar bara för den faktiska arbetade tiden, och assistenten kan arbeta från vilken del av världen de vill.

Fördelar med att anställa en virtuell assistent

 1. Flexibilitet
  En av de främsta fördelarna med en virtuell assistent är att det ger snabb hjälp tillfälligt vid behov. Kanske rör det sig om en hektisk tid i julhandeln där man behöver extra support inom kundtjänst. Kanske behöver man någon som bara kan hjälpa till med implementering av ett nytt affärssystem.

  Oavsett vad man behöver hjälp med kan man anställa virtuella assistenter per timme och man behöver inte lägga ner de kostnader som kommer med en heltidstjänst. Vissa virtuella assistenter har även spetskompetens inom olika områden, och det går att anpassa så att rätt person för verksamheten får uppdraget och kan underlätta arbetsbördan på snabb tid.
 1. Mer tid till annat
  Med en virtuell assistent kan verksamheten frigöra tid och lägga det på annan planering som annars inte hade varit möjlig. Är det hektiska perioder hinner man inte alltid lägga fokus på alla moment, och med en assistent blir det mycket enklare. Vissa delar av företaget kräver inte alltid en person tillgänglig hela tiden. Har man ett mindre företag kan det ibland vara skönt att få leja bort vissa administrativa uppgifter som kundfrågor eller mötesbokning. Uppgifter som är essentiella för företaget, men inte nödvändigtvis behöver göras av personal på företaget.
 2. Mindre kostnader
  De företag som väljer att använda sig utav en virtuell assistent kan även dra ner på sina personalkostnader. Fördelen är att en virtuell assistent endast tar betalt för den faktiska tiden som arbetet görs på. Betalningen blir istället på uppdragsbasis och man minskar även kostnaderna för lön och arbetsgivaravgift.

Kommentera eller Fråga