Inkomstförsäkring för egenföretagare

Kategori: Företagande
Uppdaterad: 2023-07-05


Så här fungerar inkomstförsäkring för egenföretagare. När du som egen företagare blir arbetslös eller sjuk är det en stor fördel att ha en inkomstförsäkring. Den hjälper dig att få ut upp till 80% av lönen tillsammans med a-kassa. När du blir medlem i fackförbund som företagare ingår ofta en inkomstförsäkring. Hos till exempel Unionen ingår inkomstförsäkringen i medlemskapet i fackförbundet.

Tillsammans med a kassa så kan du med inkomstförsäkring få ut upp till 80% av din tidigare lön efter skatt vid arbetslöshet. Viktigt att veta är att det är två olika medlemskap i fackförbund och i a-kassa. Du måste ansöka om båda. Är du arbetslös och uppfyller villkoren för arbetslös egenföretagare så kan du ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen hos ditt fackförbund kolla gärna in Unionens erbjudande för dig som är egen företagare. För dig med lön från 18 700 i månaden blir en inkomstförsäkring förmånlig då du från A-kassan max kan få ut 11 000 kr / mån.

Vad är en inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring ger ett skydd för din inkomst om du skulle bli arbetslös. För många som är medlemmar i ett fackförbund så ingår inkomstförsäkringen i medlemskapet, i andra fall är det ett valbart alternativ och du betalar en premie. I vissa fall kan du även välja till en tilläggsförsäkring till din inkomstförsäkring, för att utöka inkomstskyddet och fler antal utbetalningsdagar.

Mer om inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen tillsammans med a kassa kan ge dig upp till 80 % av din lön efter skatt. Inkomstförsäkringen har ett tak vilket kan variera mellan olika inkomstförsäkringar. Även antalet utbetalningsdagar kan variera. För att få ansöka om inkomstförsäkringen måste du ofta ha varit medlem fackförbund (undantag finns) i och a-kassan i minst 12 månader, det vill säga en kvalifikationstid på minst 12 månader.

Kommer du från ett annat fackförbund och blir medlem i ett nytt är det vanligt att du kan  tillgodoräkna dig den tiden i det andra fackförbundets inkomstförsäkring.Hos vissa inkomstförsäkringar till exempel hos Unionen kan du även ansöka om en förmånlig tilläggsförsäkring om för att få ut högre belopp och fler antal dagar. Om du omfattas av inkomstförsäkring kan du mot att betala en premie få ut upp till ungefär 50 extra ersättningsdagar.

Inkomstskyddet utökas även om du väljer att lägga till tilläggsförsäkringen och då gäller ett inkomstskydd upp till 150 000 kr per månad. Förmånligt för dig med högre lön.

Inkomstförsäkring och föräldraledighet/sjukskrivning

Generellt så är kvalifikationstiden för inkomstförsäkringen 12 månader. Du måste alltså ha varit medlem i ett fackförbund och a-kassan i minst 12 månader för att ha rätt till inkomstförsäkringen. Det innebär också att du måste ha arbetat i minst 12 månader under en period av 18 månader i minst 80 timmar per månad. Undersök vad som gäller exakt för din inkomstförsäkring.

För dig som varit föräldraledig eller sjukskriven under de 18 månaderna görs undantag för det och man tittar tillbaka på arbetsperioden innan de 18 månaderna.Och du får då tillgodoräkna dig den tiden innan 18 månader tillbaka. Du måste dock ha varit medlem i inkomstförsäkringen under hela den tid du arbetat. Du faller alltså inte ur inkomstförsäkringen om du är sjuk eller är föräldraledig.

Kommentera eller Fråga