Hur fungerar en företagsbilförsäkring

Kategori: FöretagandeNyheter
Uppdaterad: 2023-07-05

I det stora hela fungerar en bilförsäkring för företag på ett liknande sätt som en bilförsäkring för privatpersoner. Det finns trafik-, hel- och halvförsäkring. Samtidigt finns en del skillnader, inte minst när det gäller tilläggsförsäkringar. Här kommer en närmare titt på företagsbilförsäkringar.

Trafiksäkring är ett lagkrav och täcker eventuella personskador och kan även ersätta skador på motpartens fordon. Det är dock få företag som enbart tecknar trafikförsäkring för sina företagsbilar. Vanligtvis tecknas hel- eller halvförsäkring och ofta avgörs det av företagsbilens värde.

Halvförsäkring för företagsbilar

Med en halvförsäkring ingår utöver trafikförsäkringen även försäkringsskydd vid stöld, brand och vissa maskin- och glasskador. Dessutom ingår kris och rättshjälp, samt räddningshjälp. För att få veta de exakta villkoren är det viktigt att gå igenom försäkringsavtalet. När det gäller glasskador brukar till exempel stenskott ersättas, medan glasskador som uppstått genom skadegörelse inte ersätts. En helförsäkring ger ett mer komplett skydd.

Helförsäkring för företagsbilar

Utöver allt som ingår i halvförsäkring så tillkommer en så kallad vagnskadeförsäkring. För en helförsäkrad företagsbil går det att få ersättning för alla skador på företagsbilen, förutsatt att det inte handlar om att ägaren medvetet orsakat skadorna, eller vid fabriksfel. Bland annat ersätts skador på bilen i samband med olycka eller skadegörelse. En sak att vara medveten om är att alla helt nya bilar har en tidsperiod med vagnskadegaranti. Den täcker i princip allt som tillkommer med vagnskadeförsäkringen, så när vagnskadegarantin fortfarande gäller brukar det räcka med halvförsäkring. Därefter går det att uppgradera till helförsäkring när vagnskadegarantin för den nya företagsbilen har löpt ut.

Tilläggsförsäkringar

En av de största skillnaderna mellan företagsbilförsäkringar och en vanlig bilförsäkring för privatpersoner är hur utbudet av tilläggsförsäkringar ser ut. Några tilläggsförsäkringar är specifika för just företag.

Transportansvarsförsäkring

Transporterar ditt företag material och gods åt andra företag? I så fall behövs en transportansvarsförsäkring. Den försäkrar det som transporteras, men innan tilläggsförsäkringen tecknas bör villkoren kontrolleras noggrant. För stöldbegärligt gods kan det krävas viss extra säkerhet för att transportansvarsförsäkringen ska ge rätt till ersättning.

Företagets egendom

Om lös egendom stjäls ur en personbil så täcks det av hemförsäkringen. Företag måste ha ett tillägg till företagsbilförsäkringen, alternativt en grundläggande företagsförsäkring som ger ersättning. Det är i princip standard att åtminstone ha någon form av skydd för egendom som förvaras i företagsbilar.

Hyrbil

Många företag är mycket beroende av sina företagsbilar. Skulle något inträffa kan det bli kostsamt och ge stort inkomstbortfall när företagsbilen måste vara på verkstaden. Därför kan det vara en god idé med en hyrbilsförsäkring som ersätter kostnaden för hyrbil i en sådan situation. Exakt hur många dagar som täcks och hur stor del av kostnaden som täcks varierar.

Tips för att teckna en bra företagsbilförsäkring

Du kan alltid börja med att jämföra bilförsäkringar via en jämförelsesajt. Dom två största idag är Compricer.se och insplanet.se. Här kan du få förslag från flera välkända försäkringsbolag och hitta en prisvärd försäkring som passar din företagsbil. På bilforsakringjamfor.se kan du läsa mer om hur det fungerar att hitta en bilförsäkring hos Compricer.

Likt för andra försäkringar bör du försöka få så bra skydd som möjligt i relation till försäkringspremien. För företagsbilförsäkringar finns ett tydligt samband mellan självrisken och försäkringspremien. Högre självrisk brukar också betyda lägre försäkringspremie. En annan sak att ta i beaktande är hur företagsbilarna används. Körs de långa sträckor på landsväg eller bara inne i en storstad? Var parkeras företagsbilen oftast? Sådana saker kan inverka på risken för olyckor, stöld eller skadegörelse. Tänk på att försäkringsbehovet bör ses över med jämna mellanrum och vid behov bör företagsbilförsäkringen uppdateras för att ge bättre skydd.

Kommentera eller Fråga