Egen företagare – vad händer om jag blir sjuk?

Kategori: Företagande
Uppdaterad: 2020-08-14
vadhänderomjagblirsjuk

 Vad händer om jag blir sjuk?

Den frågan som många nyblivna egen företagare ställer sig vad händer med min inkomst om jag blir sjuk? För enskilda företagare så gäller försäkringskassans sjukpenning, den ger dig knappt upp till 80 % av din inkomst och max 708 kr per dag. Du kan få sjukpenning från försäkringskassan om du:

  • Är borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid och på grund av sjukdom inte kan arbeta din vanliga arbetstid.
  • Du går miste om inkomst som är sjukpenningsgrundande.
  • Du måste vara försäkrad i Sverige. Om du arbetar i Sverige så är du försäkrad här. Det finns dock några undantag från det. Det gäller bland annat om du arbetar i ett annat land men ändå är försäkrad i Sverige, eller arbetar i Sverige men är försäkrad i ett annat land. Exempel på undantag gäller sjömän, är diplomat, arbetar i ett eller flera länder. Besök försäkringskassans hemsida för att få mer information om vilka regler som gäller.

Du måste ansöka om sjukpenning från försäkringskassan när du blir sjuk, först måste du anmäla dig sjuk för att få ansöka om sjukpenning.

Du måste själv välja antal karensdagar, karensdag innebär att du de dagarna blir utan ersättning. Väljer du fler antal karensdagar så blir din sjukförsäkringsavgift lägre. Väljer du inte antal karensdagar själv så får du automatiskt 7 dagar. Informationen är hämtad ifrån Försäkringskassan.

Företagare och sjukpenning

Precis som anställda betalar skatt så gör även småföretagare det och bidrar till socialförsäkringen. Problemet är att det kan vara lite krångligare för företagare att få del av socialförsäkringen, trots att de bidrar. Om möjligheten finns hos ditt företag kan du ta ut utfyllnadsmedel från företaget i kombination med sjukpenningen, och eventuell privat sjukförsäkring. Men här kommer en viktig regel; du får inte ta ut mer än 10% av din lön samtidigt som du får sjukpenning. Skulle du överskrida den gränsen så minskar Försäkringskassan sin utbetalning.

Mer om sjukpenning

När du fyllt 65 år så är det fortfarande möjligt att få ut sjukpenning, det är dock en 180 dagars regel som gäller. Skulle du vara sjuk mer än 180 dagar så kommer försäkringskassan att göra en omprövning av din arbetsförmåga. Är du sjuk vid olika tillfällen räknas dessa samman. Även efter 70 gäller 180 dagarsregeln för utbetalning av sjukpenning.

Du som företagare kan vara sjukskriven på olika procent, du kan ansöka om 25%, 50% och 75%. Angående resa utomlands under den tid du har sjukpenning så gäller följande. Du kan få medgivande för utomlandsvistelse men resan får inte påverka ditt tillfrisknande eller rehabilitering på ett negativt sätt.

Sjukförsäkring för egenföretagare

Det finns möjlighet för dig som egen företagare att teckna en sjukvårdsförsäkring. Det finns flera olika aktörer. Sjukförsäkringen kan exempelvis hjälpa till med kostnader för patientavgifter, och läkemedel upp till högkostnadsskyddet. Det skiljer sig åt vad de olika sjukförsäkringarna erbjuder så undersök med den sjukförsäkring du är intresserad av. I samband med medlemskap i fackförbund kan du få erbjudande om att teckna sjukförsäkring med förmånlig premie, Unionen har ett speciellt medlemskap för dig som egen företagare där du erbjuds teckna en bra sjukförsäkring.

Kort sammanfattning

  • Anmäl till försäkringskassan att du är sjuk, sen kan du ansöka om sjukpenning.
  • För att få sjukpenning måste du vara borta minst ¼ av din arbetstid samt också går miste om inkomst på grund av att du inte kan arbeta din ordinarie arbetstid.
  • Som egen företagare har du rätt till sjukpenning som innebär max 80 % av din inkomst och högst 708 kr per dag.
  • Det finns en regel som säger att som egen företagare får du ta ut max 10% av din inkomst från ditt företag för att fylla ut sjukpenningen. Överskrider du den gränsen så minskar försäkringskassans utbetalning.
  • Att teckna en sjukförsäkring kan hjälpa dig med kostnader för sjukvård, rådgivning med mera.

Kommentera eller Fråga