Effektivisera företaget med Microsoft Dynamics 365

Kategori: Nyheter
Uppdaterad: 2023-07-05

I samarbete med Everest.se

Vill du få den perfekta överblicken som ger driv framåt och konkurrenskraft?

Microsoft Dynamics 365 är en molnbaserad, prisvärd och komplett lösning där företagets avdelningar och affärsområden integreras i en och samma intelligenta och datadrivna plattform. Det finns många intressanta molnlösningar på marknaden och ibland kan man som företag undra vad man egentligen ska välja. Ett bra val är oftast en kombination av rätt molnlösning och rätt leverantör som du kan samverka med under implementering och utbildning.

En intelligent affärsportfölj

Ett bra CRM-system (Customer Relationship Management) är inte bara en sälj- och servicestödslösning, här ska hela köparens resa följas och du kan hitta fördelar genom att fylla behov som konkurrenterna inte kan fylla. Microsoft Dynamics 365 innehåller alla delar från backoffice till frontline och är ett utmärkt stöd i att generera data och insikter – och sedan använda dessa för att påverka i rätt riktning. Oavsett vilken del i molnet du och dina kollegor använder kan du integrera analys med verklighet och skapa innovationer för dagligt bruk. Företaget blir mer agilt och får en portfölj med intelligenta affärsappar för att kunna effektivisera och enkelt skapa behovsdrivna kundupplevelser.

Microsoft Dynamics 365 – ett naturligt val

För att välja den molnlösning som passar bäst för ditt företag är det bra att kontakta en kunnig leverantör. Det finns flera kompetenta företag, som exempelvis Everest Business Solutions, en vass leverantör på just Microsoft Dynamics 365. Everest kan verka som din partner under integrationsfasen och också utbilda ditt företag i att optimera sin prestation med hjälp av systemet.

Microsofts tjänster konkurrerar med Salesforces kompetenta affärslösning som är en dyrare lösning per användare. I Salesforce Enterprice Edition ingår heller inte lika många extratillägg. Det är också enklare att integrera Microsoft Dynamics 365 med övriga Microsoft-produkter samt hela Officepaketet och appar med flera funktioner. Detta gör att du slipper hoppa mellan olika program. American Psychological Association har mätt upp att en medarbetare tappar runt 40% i effektivitet när man byter mellan arbetsuppgifter och system. Microsofts molnlösning känns därmed som ett naturligt val.

Kommentera eller Fråga