Schjødt – Rekonstruktion och insolvens

Kategori: Nyheter
Uppdaterad: 2023-07-05

Schjødt är en välrenommerad nordisk advokatbyrå som utmärker sig som en ledande leverantör av högkvalitativa juridiska tjänster inom rekonstruktion och insolvens. Med över 50 års erfarenhet av att ge råd till företag i ekonomiska svårigheter erbjuder deras omstrukturerings- och insolvens-team ett brett utbud av tjänster, inklusive formella domstolsbeordrade företagsrekonstruktioner, finansiella omstruktureringar utanför domstol och utnämning av konkursförvaltare och likvidatorer.

Omfattande tjänster inom omstrukturering och insolvens

Teamets främsta expertis ligger inom insolvens, omstrukturering och likvidation. De är väl insatta i att ge råd om transaktioner före och efter konkurs, likvidation av aktiebolag, förhandlingar om skuldnedskrivning och återvinningskrav. Teamet har även erfarenhet av ombudsansvarsfrågor och samarbetar nära med kollegor inom Bank & Finans för att lösa frågor om refinansiering, obligationer, garantier och säkerheter.

Expertis inom olika branscher och jurisdiktioner

Schjødts omstrukturerings- och insolvens-team har framgångsrikt representerat flera ledande långivare och investerare i Norden, inklusive banker, finansiella institutioner, hedgefonder och obligationsinnehavare. På gäldenärssidan har de hanterat några av de största konkurserna i Sverige och genomfört några av landets mest omfattande och komplexa företagsrekonstruktioner.

Kärnan: kommersiell medvetenhet och juridisk expertis

En unik aspekt av teamets arbete är deras globala erfarenhet av insolvens och företagsrekonstruktion inom flera branscher som olja och gas, kapitalmarknader, handel, industri, fastigheter, sjöfart, seismik, vattenbruk och fiske. Denna omfattande erfarenhet gör att de kan erbjuda nödvändig expertis för att hantera finansiella kriser och insolvensrådgivning inom en lång rad olika branscher.

Varför välja Schjødt för rekonstruktion och insolvensrådgivning?

Schjødts omstrukturerings- och insolvens-team har kontor i Norge, Sverige och Danmark, samt London, vilket gör det möjligt för dem att erbjuda integrerat samarbete och expertis inom omstrukturering och insolvens i någon av de skandinaviska jurisdiktionerna, Storbritannien och internationellt. Deras globala erfarenhet sträcker sig även till omstrukturering i USA, Fjärran Östern och Asien.

Schjødts kärna ligger i deras kommersiella medvetenhet och juridiska expertis inom insolvens. Deras erfarenhet och branschkunskap möjliggör för dem att erbjuda marknadsledande kommersiell rådgivning om de juridiska möjligheter som finns tillgängliga för borgenärer, investerare och gäldenärer i ekonomiskt utsatta situationer. Om ett formellt insolvensförfarande är nödvändigt, har Schjødts konkursförvaltare och rekonstruktörer lång erfarenhet av att hantera komplexa och omfattande konkurser och företagsrekonstruktioner. De erbjuder skräddarsydda och praktiska lösningar som uppfyller kundernas behov och skiljer dem från sina konkurrenter.

Sammanfattningsvis gör Schjødts omstrukturerings- och insolvens-teams omfattande erfarenhet, expertis och globala räckvidd det svårt att inte rekommendera deras tjänster till företag som står inför ekonomiska svårigheter. Deras marknadsledande kommersiella rådgivning, i kombination med deras djupa branschkunskap och globala erfarenhet, gör dem till ett toppval för kunder i behov av omstrukturerings- och insolvensrådgivning. Deras förmåga att arbeta nära kollegor inom Bank & Finans och deras erfarenhet av att hantera komplexa och omfattande konkurser och företagsrekonstruktioner skiljer dem från sina konkurrenter och positionerar dem som en pålitlig partner i tuffa ekonomiska tider.

Kommentera eller Fråga